STAND GENERAAL DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             7077.6      1 Martin Sluyter       Maasland             8755.3
    2 Martin Sluyter       Maasland             6899.9      2 G. Verkade           De Lier              8694.1
    3 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             6779.5      3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             8097.4
    4 G. Verkade           De Lier              6607.3      4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             6448.8
    5 Arie van Dorp        Maasland             4472.1      5 Arie van Dorp        Maasland             4035.7
    6 H. Voogt             Maasland             2587.8      6 H. Voogt             Maasland             2432.0
    7 P. van Etten         Maasland             2087.1      7 P. van Etten         Maasland             2098.9
    8 N. Boxhoorn          Maassluis            1792.0      8 N. Boxhoorn          Maassluis            1584.6
    9 R. Tisch             Maassluis            1637.0      9 R. Tisch             Maassluis            1293.3
   10 Joh van Dam          Maasland             1065.9     10 F. van der Hoek      Maassluis             729.2
                                                                                    
   11 M. Molendijk         Maassluis             894.4     11 M. Molendijk         Maassluis             429.3
   12 F. van der Hoek      Maassluis             748.4     12 Joh van Dam          Maasland              281.5
   13 H.J. Jordaan         Maasland              257.2     13 H.J. Jordaan         Maasland              226.6
   14 D.W. den Engelsman   Maassluis             243.3     14 G. van Dijk          Maassluis             161.1
   15 G. van Dijk          Maassluis             195.1     15 D.W. den Engelsman   Maassluis              99.2
   16 H.C. Goedendorp      Maasland               96.8   
                                                         

  STAND GENERAAL DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607783  19   3427.4
    2 G. Verkade           De Lier                9-1109104  18   3240.0
    3 G. Verkade           De Lier                9-1109137  17   3119.6
    4 Martin Sluyter       Maasland               6-2144322  18   2979.3
    5 Martin Sluyter       Maasland               6-2144339  19   2863.8
    6 G. Verkade           De Lier                9-1109143  13   2504.4
    7 G. Verkade           De Lier                8-1458479  14   2437.2
    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458753  13   2434.6
    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               9-1109325  16   2417.8
   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607736  16   2403.6
                                                                                    
   11 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               7-1737742  14   2299.6
   12 Martin Sluyter       Maasland               9-1109571  14   2271.8
   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               7-1737652  14   2171.6
   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               9-1109311  16   2156.7
   15 G. Verkade           De Lier                9-1109063  14   2130.4
   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607726  14   2067.4
   17 G. Verkade           De Lier                9-1109050  11   2063.8
   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607716  13   2042.5
   19 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607728  13   2019.7
   20 G. Verkade           De Lier                0-1607495  16   2013.2
                                                                                    
   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607735  13   1993.0
   22 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               8-1458805  12   1966.4
   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607731  14   1950.3
   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458701  12   1883.9
   25 Martin Sluyter       Maasland               9-1109570  11   1873.9

  STAND GENERAAL DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP KEIZER
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     
 
    1 Martin Sluyter       Maasland            15480.3
    2 G. Verkade           De Lier             15260.5
    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland            15104.1
    4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland            13065.9
    5 Arie van Dorp        Maasland             8507.8
    6 H. Voogt             Maasland             5019.8
    7 P. van Etten         Maasland             4186.0
    8 N. Boxhoorn          Maassluis            3376.6
    9 R. Tisch             Maassluis            2930.3
   10 F. van der Hoek      Maassluis            1477.6
                                                                                    
   11 Joh van Dam          Maasland             1347.4
   12 M. Molendijk         Maassluis            1323.7
   13 H.J. Jordaan         Maasland              483.8
   14 G. van Dijk          Maassluis             356.2
   15 D.W. den Engelsman   Maassluis             342.5
   16 H.C. Goedendorp      Maasland               96.8
 

  STAND VITESSE 1 DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN 9 V.D. 10 VLUCHTEN TELLEN     
                                                         
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             2084.2      1 G. Verkade           De Lier              3033.2 
    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             2033.9      2 Martin Sluyter       Maasland             2361.8 
    3 Martin Sluyter       Maasland             2033.1      3 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             2192.9 
    4 G. Verkade           De Lier              1947.2      4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             2106.3 
    5 Arie van Dorp        Maasland             1734.0      5 Arie van Dorp        Maasland             1852.8 
    6 P. van Etten         Maasland              836.6      6 P. van Etten         Maasland              729.2 
    7 H. Voogt             Maasland              754.3      7 H. Voogt             Maasland              491.9 
    8 Joh van Dam          Maasland              515.0      8 N. Boxhoorn          Maassluis             374.3 
    9 N. Boxhoorn          Maassluis             457.7      9 R. Tisch             Maassluis             331.8 
   10 R. Tisch             Maassluis             419.9     10 F. van der Hoek      Maassluis             296.2 
                                                                                    
   11 F. van der Hoek      Maassluis             346.6     11 M. Molendijk         Maassluis             267.7 
   12 M. Molendijk         Maassluis             280.4     12 G. van Dijk          Maassluis             126.1 
   13 G. van Dijk          Maassluis             100.9     13 Joh van Dam          Maasland               70.8 
   14 D.W. den Engelsman   Maassluis              70.2   
   15 H.J. Jordaan         Maasland               20.3   
 

  STAND VITESSE 1 DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 G. Verkade           De Lier                9-1109137   9   1655.1
    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               7-1737742   8   1421.8
    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607783   8   1420.0
    4 G. Verkade           De Lier                8-1458479   7   1378.6
    5 Martin Sluyter       Maasland               6-2144339   9   1369.7
    6 Martin Sluyter       Maasland               6-2144322   8   1313.7
    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607728   8   1287.2
    8 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               9-1109429   7   1270.5
    9 G. Verkade           De Lier                9-1109104   8   1230.8
   10 Arie van Dorp        Maasland               8-1458062   6   1075.3
                                                                                    
   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458753   6   1054.0
   12 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               0-1607356   6   1033.7
   13 Martin Sluyter       Maasland               9-1109571   7   1024.6
   14 Arie van Dorp        Maasland               7-1737409   6   1022.4
   15 G. Verkade           De Lier                0-1607522   5   1008.2
   16 G. Verkade           De Lier                0-1607445   6   1006.0
   17 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               0-1607394   6    992.6
   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607795   5    980.6
   19 G. Verkade           De Lier                0-1607447   6    974.7
   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458701   6    956.0
                                                                                    
   21 Martin Sluyter       Maasland               9-1109570   6    944.6
   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               9-1109311   6    924.0
   23 Martin Sluyter       Maasland               9-1949335   6    915.8
   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607736   7    896.8
   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607726   7    850.2

  STAND MIDFOND DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN 6 V.D. 7 VLUCHTEN TELLEN      
                                                         
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             1419.6      1 G. Verkade           De Lier              2176.7 
    2 Martin Sluyter       Maasland             1377.1      2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             1906.6 
    3 G. Verkade           De Lier              1315.1      3 Martin Sluyter       Maasland             1896.8 
    4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             1307.6      4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             1530.0 
    5 Arie van Dorp        Maasland              913.8      5 Arie van Dorp        Maasland             1293.9 
    6 H. Voogt             Maasland              771.8      6 H. Voogt             Maasland              880.2 
    7 P. van Etten         Maasland              622.6      7 N. Boxhoorn          Maassluis             423.2 
    8 N. Boxhoorn          Maassluis             385.0      8 P. van Etten         Maasland              372.1 
    9 Joh van Dam          Maasland              293.8      9 H.J. Jordaan         Maasland              114.5 
   10 R. Tisch             Maassluis             242.2     10 D.W. den Engelsman   Maassluis              99.2 
                                                                                    
   11 M. Molendijk         Maassluis             232.7     11 F. van der Hoek      Maassluis              94.9 
   12 H.J. Jordaan         Maasland              151.1     12 G. van Dijk          Maassluis              35.0 
   13 D.W. den Engelsman   Maassluis             106.5     13 M. Molendijk         Maassluis              30.3 
   14 G. van Dijk          Maassluis              48.7   
   15 F. van der Hoek      Maassluis              31.3   
 

  STAND MIDFOND DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607783   6   1331.9
    2 G. Verkade           De Lier                9-1109062   6   1111.4
    3 G. Verkade           De Lier                9-1109104   5   1108.9
    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               9-1109325   6   1047.0
    5 G. Verkade           De Lier                0-1607495   6    939.7
    6 G. Verkade           De Lier                0-1607515   5    889.0
    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607736   5    861.4
    8 Martin Sluyter       Maasland               9-1109571   4    833.8
    9 Martin Sluyter       Maasland               6-2144322   5    812.0
   10 Martin Sluyter       Maasland               9-1109570   4    803.0
                                                                                    
   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607726   4    759.6
   12 G. Verkade           De Lier                9-1109050   4    725.3
   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607701   4    716.6
   14 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               8-1458739   5    708.6
   15 G. Verkade           De Lier                9-1109137   4    697.1
   16 G. Verkade           De Lier                8-1458479   4    685.5
   17 G. Verkade           De Lier                0-1607445   5    673.8
   18 H. Voogt             Maasland               0-1606913   3    663.0
   19 Martin Sluyter       Maasland               8-1459126   4    662.1
   20 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               8-1456735   3    648.1
                                                                                    
   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607735   4    647.0
   22 Martin Sluyter       Maasland               8-1459129   5    644.6
   23 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               0-1607342   3    625.8
   24 Martin Sluyter       Maasland               6-2144339   5    622.7
   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607731   5    619.6

  STAND DAGFOND DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN 4 V.D. 5 VLUCHTEN TELLEN      
                                                         
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 Martin Sluyter       Maasland              960.9      1 Martin Sluyter       Maasland             1492.6 
    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland              903.6      2 G. Verkade           De Lier              1099.2 
    3 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland              887.2      3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             1001.6 
    4 G. Verkade           De Lier               848.0      4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland              953.8 
    5 N. Boxhoorn          Maassluis             656.0      5 R. Tisch             Maassluis             738.8 
    6 R. Tisch             Maassluis             587.5      6 H. Voogt             Maasland              562.4 
    7 H. Voogt             Maasland              523.8      7 N. Boxhoorn          Maassluis             493.8 
    8 Arie van Dorp        Maasland              497.4      8 Arie van Dorp        Maasland              400.0 
    9 M. Molendijk         Maassluis             381.3      9 F. van der Hoek      Maassluis             338.1 
   10 F. van der Hoek      Maassluis             370.5     10 M. Molendijk         Maassluis             131.3 
                                                                                    
   11 H.C. Goedendorp      Maasland               96.8   
   12 D.W. den Engelsman   Maassluis              66.6   
   13 G. van Dijk          Maassluis              45.5 
 

  STAND DAGFOND DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 Martin Sluyter       Maasland               8-1459159   5    879.4
    2 Martin Sluyter       Maasland               0-1607202   4    860.8
    3 Martin Sluyter       Maasland               9-1109599   3    651.5
    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607716   3    618.1
    5 Martin Sluyter       Maasland               0-1607201   3    601.1
    6 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               7-1737743   4    598.1
    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               9-1109324   3    545.6
    8 Martin Sluyter       Maasland               0-1607224   4    527.8
    9 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               8-1458805   3    496.4
   10 G. Verkade           De Lier                9-1109143   2    451.6
                                                                                    
   11 G. Verkade           De Lier                8-1458468   3    410.9
   12 G. Verkade           De Lier                8-1458454   3    400.7
   13 R. Tisch             Maassluis              9-1108806   3    393.5
   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607744   2    388.4
   15 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               0-1607355   3    383.0
   16 G. Verkade           De Lier                8-1458416   2    374.3
   17 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               0-1607398   3    358.9
   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607784   2    358.4
   19 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               8-1456735   2    357.3
   20 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               8-1458844   2    347.7
                                                                                    
   21 R. Tisch             Maassluis              9-1108807   2    345.3
   22 N. Boxhoorn          Maassluis              9-1108790   2    342.8
   23 G. Verkade           De Lier                8-1458469   2    328.7
   24 N. Boxhoorn          Maassluis              9-1108780   2    326.2
   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458776   2    322.6

  STAND JONGE DUIVEN DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN 8 V.D. 9 VLUCHTEN TELLEN      
                                                         
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             1711.3      1 Martin Sluyter       Maasland             1539.5 
    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             1698.1      2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             1405.6 
    3 Martin Sluyter       Maasland             1636.1      3 G. Verkade           De Lier               914.5 
    4 G. Verkade           De Lier              1599.7      4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland              689.0 
    5 Arie van Dorp        Maasland             1291.4      5 Arie van Dorp        Maasland              489.0 
    6 Joh van Dam          Maasland               83.1      6 H. Voogt             Maasland               77.7 
    7 H. Voogt             Maasland               77.7      7 H.J. Jordaan         Maasland               56.5 
    8 R. Tisch             Maassluis              63.5      8 R. Tisch             Maassluis              14.4 
    9 H.J. Jordaan         Maasland               56.5   
                                                         

  STAND JONGE DUIVEN DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665960   5   1020.5
    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665934   4    883.8
    3 Arie van Dorp        Maasland               1-1666119   6    875.2
    4 Martin Sluyter       Maasland               1-1665774   4    787.3
    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665951   5    756.5
    6 Martin Sluyter       Maasland               1-1665767   5    751.0
    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665953   4    747.5
    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665917   5    737.6
    9 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               1-1665551   4    727.7
   10 G. Verkade           De Lier                1-1665636   4    710.1
                                                                                    
   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665979   4    694.7
   12 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               1-1665535   3    666.7
   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665936   5    661.5
   14 Arie van Dorp        Maasland               1-1666087   4    651.4
   15 G. Verkade           De Lier                1-1665688   5    650.2
   16 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               1-1665503   4    634.4
   17 Martin Sluyter       Maasland               1-1665782   5    615.1
   18 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               1-1665986   4    611.9
   19 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665921   4    610.4
   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665924   4    607.8
                                                                                    
   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665925   4    596.4
   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665977   6    573.3
   23 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               1-1665512   4    571.6
   24 G. Verkade           De Lier                1-1665684   4    568.2
   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               1-1665902   5    564.3

  STAND NATOUR DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN 4 V.D. 5 VLUCHTEN TELLEN      
                                                         
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland              958.9      1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland             1677.3 
    2 G. Verkade           De Lier               897.3      2 G. Verkade           De Lier              1470.5 
    3 Martin Sluyter       Maasland              892.7      3 Martin Sluyter       Maasland             1464.6 
    4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland              852.7      4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland             1083.1 
    5 P. van Etten         Maasland              627.9      5 P. van Etten         Maasland              997.6 
    6 H. Voogt             Maasland              460.2      6 H. Voogt             Maasland              419.8 
    7 R. Tisch             Maassluis             323.9      7 N. Boxhoorn          Maassluis             293.3 
    8 N. Boxhoorn          Maassluis             293.3      8 Joh van Dam          Maasland              210.7 
    9 Joh van Dam          Maasland              174.0      9 R. Tisch             Maassluis             208.3 
   10 Arie van Dorp        Maasland               35.5     10 H.J. Jordaan         Maasland               55.6 
                                                                                    
   11 H.J. Jordaan         Maasland               29.3   
                                                         

  STAND NATOUR DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458753   4    939.5
    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               7-1737652   5    934.2
    3 G. Verkade           De Lier                9-1109104   5    900.3
    4 Martin Sluyter       Maasland               6-2144339   5    871.4
    5 Martin Sluyter       Maasland               6-2144322   5    853.6
    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458776   5    832.2
    7 G. Verkade           De Lier                9-1109063   5    816.7
    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               8-1458701   4    785.8
    9 G. Verkade           De Lier                9-1109137   4    767.4
   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607787   5    735.6
                                                                                    
   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607776   5    714.1
   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607731   4    701.6
   13 G. Verkade           De Lier                9-1109050   3    696.1
   14 G. Verkade           De Lier                9-1109143   3    678.8
   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607783   5    675.5
   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607736   4    645.4
   17 G. Verkade           De Lier                8-1458496   4    633.3
   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               9-1109311   4    623.2
   19 G. Verkade           De Lier                7-1832184   5    620.8
   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               9-1109358   3    615.3
                                                                                    
   21 G. Verkade           De Lier                9-1109061   4    613.8
   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland               0-1607735   3    612.6
   23 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland               7-1737743   4    600.9
   24 Martin Sluyter       Maasland               8-1459126   4    595.5
   25 G. Verkade           De Lier                8-1458437   4    595.2

  STAND OVERNACHT DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN 5 V.D. 6 VLUCHTEN TELLEN      
                                                         
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 H.C. Goedendorp      Maasland             1175.6      1 H.C. Goedendorp      Maasland             1327.9 
    2 M. Molendijk         Maassluis             720.0      2 Thijs de Vast    JL. Maasland              685.5 
    3 P. van der Burgh     Maasland              578.2      3 M. Molendijk         Maassluis             562.5 
    4 G. van Dijk          Maassluis             543.2      4 G. van Dijk          Maassluis             533.4 
    5 Thijs de Vast    JL. Maasland              526.4      5 P. van der Burgh     Maasland              490.1 
    6 H.J. Jordaan         Maasland              475.7      6 D.W. den Engelsman   Maassluis             356.0 
    7 D.W. den Engelsman   Maassluis             231.0      7 H.J. Jordaan         Maasland              261.4 
                                                         

  STAND OVERNACHT DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 H.C. Goedendorp      Maasland               8-1458573   3    610.8
    2 H.C. Goedendorp      Maasland               7-1737370   3    574.7
    3 M. Molendijk         Maassluis              6-2143320   3    479.2
    4 Thijs de Vast    JL. Maasland               7-1737165   2    367.4
    5 M. Molendijk         Maassluis              4-1960747   2    359.4
    6 H.C. Goedendorp      Maasland               9-1108582   2    348.5
    7 H.C. Goedendorp      Maasland               9-1108563   2    318.2
    8 G. van Dijk          Maassluis              8-5813251   2    310.6
    9 H.C. Goedendorp      Maasland               7-1737373   2    298.7
   10 H.C. Goedendorp      Maasland               8-1458569   2    294.0
                                                                                    
   11 P. van der Burgh     Maasland               7-1737069   2    281.3
   12 H.J. Jordaan         Maasland               8-1458333   2    261.4
   13 H.C. Goedendorp      Maasland               9-1108585   1    250.0
   14 M. Molendijk         Maassluis              6-2143308   1    250.0
   15 M. Molendijk         Maassluis              0-1607047   1    234.4
   16 P. van der Burgh     Maasland               9-1108677   1    229.2
   17 H.J. Jordaan         Maasland               8-1458327   1    214.3
   18 P. van der Burgh     Maasland               8-1458383   2    208.8
   19 D.W. den Engelsman   Maassluis              7-1736915   1    208.3
   20 P. van der Burgh     Maasland               8-1458381   2    206.0
                                                                                    
   21 Thijs de Vast    JL. Maasland               9-1108590   1    204.5
   22 P. van der Burgh     Maasland               7-1737060   1    187.5
   23 G. van Dijk          Maassluis              8-1459164   1    178.6
   24 H.C. Goedendorp      Maasland               9-1108561   2    174.2
   25 H.C. Goedendorp      Maasland               0-1607572   1    166.7

  STAND ZLU DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN 6 V.D. 7 VLUCHTEN TELLEN      
                                                         
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 D.W. den Engelsman   Maassluis             750.0      1 D.W. den Engelsman   Maassluis             750.0 
    2 P. van der Burgh     Maasland              166.7      2 P. van der Burgh     Maasland               83.3 
                                                         

  STAND ZLU DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 D.W. den Engelsman   Maassluis              0-1607025   1    250.0
    2 D.W. den Engelsman   Maassluis              5-1306015   1    250.0
    3 D.W. den Engelsman   Maassluis              8-1458687   1    250.0
    4 P. van der Burgh     Maasland               7-1737060   1    166.7
    5 P. van der Burgh     Maasland               4-1958938   1     83.3

  STAND OVERNACHT-ZLU DE VREDESDUIF MAASLAND
  KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                              KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN
   PC Naam                 Woonplaats           Totpnt     PC Naam                 Woonplaats           Totpnt 
                                                         
    1 H.C. Goedendorp      Maasland             1175.6      1 H.C. Goedendorp      Maasland             1327.9
    2 D.W. den Engelsman   Maassluis             981.0      2 D.W. den Engelsman   Maassluis            1106.0
    3 P. van der Burgh     Maasland              744.9      3 Thijs de Vast    JL. Maasland              685.5
    4 M. Molendijk         Maassluis             720.0      4 P. van der Burgh     Maasland              573.4
    5 G. van Dijk          Maassluis             543.2      5 M. Molendijk         Maassluis             562.5
    6 Thijs de Vast    JL. Maasland              526.4      6 G. van Dijk          Maassluis             533.4
    7 H.J. Jordaan         Maasland              475.7      7 H.J. Jordaan         Maasland              261.4
                                                         

  STAND OVERNACHT ZLU DUIFKAMP. DE VREDESDUIF MAASLAND
  Plc Naam                 Woonplaats             Ringnr     Pr   Punten

    1 H.C. Goedendorp      Maasland               8-1458573   3    610.8
    2 H.C. Goedendorp      Maasland               7-1737370   3    574.7
    3 M. Molendijk         Maassluis              6-2143320   3    479.2
    4 Thijs de Vast    JL. Maasland               7-1737165   2    367.4
    5 M. Molendijk         Maassluis              4-1960747   2    359.4
    6 P. van der Burgh     Maasland               7-1737060   2    354.2
    7 H.C. Goedendorp      Maasland               9-1108582   2    348.5
    8 H.C. Goedendorp      Maasland               9-1108563   2    318.2
    9 G. van Dijk          Maassluis              8-5813251   2    310.6
   10 H.C. Goedendorp      Maasland               7-1737373   2    298.7
                                                                                    
   11 H.C. Goedendorp      Maasland               8-1458569   2    294.0
   12 P. van der Burgh     Maasland               7-1737069   2    281.3
   13 H.J. Jordaan         Maasland               8-1458333   2    261.4
   14 H.C. Goedendorp      Maasland               9-1108585   1    250.0
   15 D.W. den Engelsman   Maassluis              0-1607025   1    250.0
   16 D.W. den Engelsman   Maassluis              5-1306015   1    250.0
   17 D.W. den Engelsman   Maassluis              8-1458687   1    250.0
   18 M. Molendijk         Maassluis              6-2143308   1    250.0
   19 M. Molendijk         Maassluis              0-1607047   1    234.4
   20 P. van der Burgh     Maasland               9-1108677   1    229.2
                                                                                    
   21 P. van der Burgh     Maasland               4-1958938   2    229.1
   22 H.J. Jordaan         Maasland               8-1458327   1    214.3
   23 P. van der Burgh     Maasland               8-1458383   2    208.8
   24 D.W. den Engelsman   Maassluis